Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạ nhật nhàn khiển kính bộ Ngọc Anh nữ thi sĩ hoài cảm thi nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vạc cò thư thả kháo nhau thường
Sao phải chờ đêm mới điểm trang
Vườn tược thơm tho mùi rượu đổ
Hàm Ðan thấm thía giấc mơ tan
Thu sang dừng ngắm Dao Ðài nguyệt
Xuân muộn tìm trông Thượng Uyển hương
Nữ sĩ hôm nay vui gặp gỡ
Chồng thơ hạnh ngộ chất đầy rương

Ảnh đại diện

Đinh Sửu lục nguyệt nhị thập ngũ vãn đáp xa tự Tùng tấn vãng Cam Lộ thưởng cảnh đồ trung tức sự (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thôn xa tìm rượu ngóng trông chờ
Gió thoảng mùi sen áo phất phơ
Nắng xế ngang đầu chiều bóng ngã
Chim đơn cùng hướng cánh bay qua
Trời xanh ráng trắng còn xen lẫn
Vồng đỏ mây hồng cũng dần thưa
Ðều khách thần tiên chơi chốn cũ
Trời cao biển rộng ngát lời thơ

Ảnh đại diện

Đinh Sửu hạ ngũ nguyệt nhị thập vãn giai Hồ Trai Phạm tiên sinh vãng Quảng Trị phỏng Phan Kính Chỉ thi hữu tịch trung tức sự (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðỏ rực trời còn lúc giữa trưa
Chẳng lo thăm bạn thiếu xe đưa
Hồ Trai tay nắm cùng đi dạo
Kỉnh Chỉ nhà quen lại viếng qua
Nhà cửa cất chờ vò rượu cũ
Vườn lê trồng lại cội hoa xưa
Nghe đàn thêm nhớ ông Hà Ngại
Ngưỡng ngóng lầu thơ dạ thẫn thờ

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 4 - Phóng vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hoa cười bên lá cuống không bày
Chỉ nở canh khuya cảnh lạ thay
Có phải hoa quỳnh hay cảnh mộng
Lời mơ trong mộng mộng ngây ngây

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 3 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mau nở nhanh tàn thật lạ thay
Trường sinh thuốc chẳng phải hoa nầy
Xót thương hương sắc khoe đêm tối
Son phấn tàn rơi khi gió mai

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 2 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðẹp hòn non bộ với hàng mai
Quý phái nào hơn một đoá nầy
Không ở vườn hoa theo lệnh chúa
Ðêm khuya khoe sắc cớ nào đây

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 1 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lá bày cuống giấu lạ lùng thay
Trồng lúc nào nơi nóng nực này
Hoa chỉ nở cười khi tối đến
Không khoe hương sắc sáng ban mai

Ảnh đại diện

Hoạ Minh Châu Vân Bình liệt tiên sinh chu tải a Thanh phiếm ca nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngày ngày dinh phủ nhạc linh đình
Ca nữ tài hoa tiếng nổi danh
Chẳng những nghiêng thành là Tuyết Ngọc
Mà còn lầu ngọc giấu nàng Thanh
Trên thuyền lắm khách chưa quen biết
Xuống ngựa còn ai bước chẳng đành
Văng vẳng trên sông lời vọng nguyệt
Đường về thuyền chở mộng lênh đênh

Ảnh đại diện

Đề Hữu Hạnh ca cơ trước ni cô cà sa tiểu ảnh (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mộng thật ngày ngày trước mắt qua
Phong trần chỉ sợ lỡ đời hoa
Sống đời múa hát thêm vô ích
Sớm mặc cà sa học Phật Ðà

Ảnh đại diện

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 4 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngâm thơ tiêu khiển lúc xuân qua
Rực rỡ trời xuân xuân chửa già
Dáng dấp nàng đâu chưa được biết
Thơ nhờ đàn nhạn gửi đi xa

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối