Dưới đây là các bài dịch của Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 26 trang (257 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đinh Sửu chính nguyệt ký thị Bình Thuận quan sát sứ Thiếu Trai Hà tiên sinh (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thuyền dạo cờ bay ba xứ Phan
Ðàn ca Vĩ Dạ tiếng vang vang
Hoa thơm phòng khách bay ngào ngạt
Chim hót bên song giục bước đường
Mộng giấc cưỡi rồng nên trải chiếu
Không tài cưỡi ngựa chẳng ra cương
Ngày xuân nâng chén nâng niu uống
Bói gặp năm nay chuyện dễ lường

Ảnh đại diện

Bính Tý hạ phỏng Từ Quang tự thượng nhân bất ngộ (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chiều thăm cảnh Phật chốn đồng quê
Sư bận ngao du chửa trở về
Muốn vẽ đàn tỳ lên vách trống
Sợ thành tranh lạ động chùa đây

Ảnh đại diện

Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 3 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðâu rồi đây chốn thắm vườn hoa
Hoa cỏ còn trông rực nắng tà
Rượu đổ sóng vờn buồn chẳng nói
Ðêm thu gió lộng tiếng chài ca

Ảnh đại diện

Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 2 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lạnh về đàn nhạn vút trời xanh
Thu muộn vàng trông ngập lá cành
Nhớ thuở hoạ thơ đình hóng mát
Gió chiều rào rạt lệ rơi nhanh

Ảnh đại diện

Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 1 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cỏ xanh ao nước mộng tan rồi
Rót rượu trên sông cúng nắng rơi
Qua bến đò xưa đình hóng mát
Hoa lau phất phới dạ tơi bời

Ảnh đại diện

Hoạ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận quan sát sứ lưu giản nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phất phới hàng cờ quanh gót kiệu
Tình ca mùa lúa vẳng bên thành
Quan liêm nay đượm ơn mưa móc
Dinh phủ đà vang tiếng trứ danh
Ðấy khách phong tao nào dịp gặp
Vì ta keo kiệt để lòng sinh
Mênh mông sóng nước nâng ly rượu
Mấy chén chia ly mấy chén tình

Ảnh đại diện

Độc Gia Viên phu nhân tháo phỏng Tuyết Nham ni cô giai tác hữu cảm bộ vận trình chính (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðài Ngô gác Triệu rõ từ lâu
Chẳng luỵ Trường Môn học đạo mầu
Nương náu chùa không già tuổi đến
Nhớ nhung cung lạnh dạ lòng đau
Mộ lăng vua chúa là huyền ảo
Gà chó Hoài Vương ngộ phép màu
Chúc tụng tài hiền danh nữ sĩ
Ni cô thượng thọ đốt hương cầu

Ảnh đại diện

Điệp Thiếu Trai tiên sinh tịnh Chi Tiên nữ sĩ xướng hoạ tiền vận ký thị (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Văn hay một áng thuốc trường sinh
Một bậc cô nương chan chứa tình
Chỉ sợ Văn Quân hương sắc giảm
Chẳng sầu Tư Mã tóc thôi xanh
Sen thơm lay gió say chàng bướm
Liễu cỗi chờ trăng giỡn bóng oanh
Nếu ở Liêu Tây anh mộng ngủ
Nghe lời thương nhớ động lòng kinh

Ảnh đại diện

Vịnh lạp (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gió mưa chẳng ngại bụi trần quen
Ðời chẳng ai mà chẳng biết tên
Quái nhỉ! không từ loài cỏ lạ
Che đầu ai cũng đội lên trên

Ảnh đại diện

Đáp tạ Ngộ Sinh tiên sinh đề tặng trúc chỉ phiến (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hữu Quân chữ khó đổi bằng tiền
Tật rượu ca ta lại vẫn còn
Thu đến hè qua vang tiếng hát
Mỹ nhân sành điệu cảnh nào hơn

Trang trong tổng số 26 trang (257 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối