Dưới đây là các bài dịch của Trần Đại Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Điếu ngã tử (Phạm Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Đại Vinh

Đầu đường chết đói thế người đâu?
Đó vốn nhân dân cũ Ô châu.
Ngòi rãnh vùi lấp người mất nước,
Đài thành chưa thấm được ơn sâu.
Cô hồn khôn tỏ nên thù Mãng,
Hài cốt không gom vẫn hận Tần.
Chết chóc chớ buồn vì binh hoả,
Gió xuân sẽ thổi đến hang sâu.

Ảnh đại diện

Thôn cư mạn hứng (Nguyễn Phước Dục): Bản dịch của Trần Đại Vinh

Dựa cây ngắm nhạn qua,
Men khe vớt lạc hoa.
Ôm đàn tấu lưu thuỷ,
Chống gậy đón chiều tà

Ảnh đại diện

Xuân nhật mạn hứng (Nguyễn Phước Dục): Bản dịch của Trần Đại Vinh

Nghèo mà trong sạch ngụ trong thơ
Việc cũ mơ màng mộng vẩn vơ
Xóm vắng đìu hiu không ai đến
Xưa nay thế thái chẳng ai ngờ


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 5 (139), 2017

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]