清平調其三

名花傾國兩相歡,
長得君王帶笑看。
解釋春風無限恨,
沉香亭北倚闌幹。

 

Thanh bình điệu kỳ 3

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.

 

Dịch nghĩa

Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau
Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười
Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến
(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoa thơm, người đẹp, vui thay,
Quân vương cười ngắm bao ngày hân hoan,
Gió xuân, oán hận đã tan,
Trầm Hương, lầu bắc, tựa lan can cười...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Danh hoa nghiêng nước thảy cùng vui
Quân vương dáng vẻ ngắm tươi cười
Gió xuân sầu hận đều tan biến
Trầm Hương đình bắc tựa hiên chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa thơm, nghiêng nước cùng vui
Bên vua mãi được ngắm cười chứa chan
Hận xuân vô hạn gió tan
Trầm Hương mé bắc lan can tựa nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hoa tươi, sắc đẹp khuynh thành
Quân vương đắc ý vui tình cả hai
Gió Xuân tan mối hận dài
Trầm hương đình bắc tựa ngoài lan can

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hoa tươi, người đẹp, thích đôi đường
Vui cười đắc ý dạ quân vương
Gió xuân giải mối sầu vô hạn
Dựa hiên đình bắc ngát trầm hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc nước hương trời khéo sánh đôi
Quân vương yêu dấu vẻ hoa cười
Gió xuân giải hết bao sầu hận
Đình bắc Trầm Hương tựa đứng coi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Danh hoa, người đẹp thảy đều ưa;
Thường khiến vui nhìn xứng ý vua.
Gỡ giúp gió xuân muôn vạn hận;
Trầm Hương hiên bắc, tựa thờ ơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

bản chữ Hán

Câu thứ hai, chữ đầu tiên, có bản chép là 長 (trường), có bản chép là 常 (thường). Cho hỏi bản nào đúng, ý nghĩa, giả thích thế nào. Cảm ơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh hoa quốc sắc cùng mê say,
Cười ngắm quân vương bao tháng ngày.
Tan biến gió xuân sầu với hận,
Trầm Hương sân bắc dựa nơi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hoa thơm sắc nước đều vui
Chín trùng trông thấy mỉm cười hoà hai
Gió xuân gội sạch hờn dài
Đình Trầm Hương bắc dựa ngoài lan can


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối