清平調其三

名花傾國兩相歡,
長得君王帶笑看。
解釋春風無限恨,
沉香亭北倚闌幹。

 

Thanh bình điệu kỳ 3

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan,
Trường đắc quân vương đới tiếu khan.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm Hương đình bắc ỷ lan can.

 

Dịch nghĩa

Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau
Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười
Bao nhiêu sầu hận trong gió xuân đều tan biến
(Khi thấy nàng) dựa lan can đứng ở mé bắc đình Trầm Hương


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hoa thơm sắc nước đều vui
Chín trùng trông thấy mỉm cười hoà hai
Gió xuân gội sạch hờn dài
Đình Trầm Hương bắc dựa ngoài lan can


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hoa đơn ghen với má hồng
Cho người cung khuyết thêm nồng tấm yêu
Ngày xuân gió thổi dặt dìu
Nhà hương đứng tựa có chiều lả lơi


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Hương trời sắc nước gộp buồn chung
Cười ngắm luôn luôn ngự hả lòng
Man mát sầu xuân tan trước gió
Đình Trầm bên bắc tựa lan trông


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quốc sắc, danh hoa đến chung vui
Quân vương trông thấy cũng tươi cười
Gió xuân tan hết bao sầu não
Phía Bắc, Trầm Hương thoáng bóng người

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng tạo vui hoa và người đẹp
Vua luôn cười và cứ liếc hoài
Gió đưa sầu hận nhạt phai
Trầm Hương đình bắc tựa ngoài lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa quý, người tiên chuộng cả hai
Cười vui vua cứ ngắm xem hoài
Gió đưa phiền muộn tiêu tan hết
Đình bắc tựa hiên dáng thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hương trời sắc nước được cả hai
Lòng Vương say đắm miệng vui cười
Gió Xuân buồn hận tan đâu hết
Đình Bắc trầm hương tựa bóng ai.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]