和嚴給事聞唐昌觀玉蕊花下有遊仙其一

玉女來看玉蕊花,
異香先引七香車。
攀枝弄雪時回顧,
驚怪人間日易斜。

 

Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1

Ngọc nữ lai khan ngọc nhị hoa,
Dị hương tiên dẫn thất hương xa.
Phan chi lộng tuyết thời hồi cố,
Kinh quái nhân gian nhật dịch tà.


Đường Xương là quán do công chúa Đường Xương con của Đường Huyền Tông cho xây dựng ở Trường An, có trồng nhiều hoa quỳnh, đến mùa hoa nở, nhiều văn thi sĩ cũng như giai nhân đến xem hoa. Một hôm có một cô gái rất đẹp được tả hữu hộ tống đến quán, mải xem hoa cho đến chiều, không chuyện trò với ai rồi cô gái bỏ đi, không bao giờ trở lại quán. Nhiều thi sĩ làm thơ, trong đó có Nghiêm Hưu Phục, Lưu Vũ Tích, Bạch Cư Dị, Nguyên Chẩn,... nói về hoa ngọc nhị ở quán Đường Xương cùng với người ngọc.

Nghiêm cấp sự tức Nghiêm Hưu Phục 嚴休復, làm Tán kỵ thường thị, Bình Lô tiết độ sứ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người ngọc đến xem hoa ngọc nhị
Mùi thơm riêng dẫn dụ thất hương xa
Mải ngắm tuyết vin cành, không nhìn ngóng
Thời gian nhanh ngày ngả bóng xế tà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người ngọc đến xem hoa nhị ngọc
Hương thơm phảng phất thất hương xa
Mãi vin cành tuyết quên không ngó
Quái lạ nhân gian đổ bóng tà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ngọc tới xem nhuỵ hoa ngọc
Hương lạ bay bảy thức từ xe
Vin cành nghịch tuyết đâu dè
Mặt trời cõi thế đã sa chiều rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người tiên tới xem hoa quỳnh
Hương lạ dẫn trước xe hương bày mùi
Vin cành đùa tuyết quay đi
Chuyện đâu kỳ là mặt trời xế nghiêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ngọc đến xem nhị ngọc hoa,
Hương thơm dẫn dụ thất hương xa.
Vin cành ngắm tuyết quên nhìn lại,
Quái lạ nhân gian bóng xế tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời