21/10/2021 01:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1
和嚴給事聞唐昌觀玉蕊花下有遊仙其一

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/07/2014 11:43

 

Nguyên tác

玉女來看玉蕊花,
異香先引七香車。
攀枝弄雪時回顧,
驚怪人間日易斜。

Phiên âm

Ngọc nữ lai khan ngọc nhị hoa,
Dị hương tiên dẫn thất hương xa.
Phan chi lộng tuyết thời hồi cố,
Kinh quái nhân gian nhật dịch tà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người ngọc đến xem hoa ngọc nhị
Mùi thơm riêng dẫn dụ thất hương xa
Mải ngắm tuyết vin cành, không nhìn ngóng
Thời gian nhanh ngày ngả bóng xế tà
Đường Xương là quán do công chúa Đường Xương con của Đường Huyền Tông cho xây dựng ở Trường An, có trồng nhiều hoa quỳnh, đến mùa hoa nở, nhiều văn thi sĩ cũng như giai nhân đến xem hoa. Một hôm có một cô gái rất đẹp được tả hữu hộ tống đến quán, mải xem hoa cho đến chiều, không chuyện trò với ai rồi cô gái bỏ đi, không bao giờ trở lại quán. Nhiều thi sĩ làm thơ, trong đó có Nghiêm Hưu Phục, Lưu Vũ Tích, Bạch Cư Dị, Nguyên Chẩn,... nói về hoa ngọc nhị ở quán Đường Xương cùng với người ngọc.

Nghiêm cấp sự tức Nghiêm Hưu Phục 嚴休復, làm Tán kỵ thường thị, Bình Lô tiết độ sứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoạ Nghiêm cấp sự “Văn Đường Xương quán ngọc nhị hoa hạ hữu du tiên” kỳ 1