夜上受降城聞笛(回樂峰前沙似雪)

回樂峰前沙似雪,
受降城外月如霜。
不知何處吹蘆管,
一夜征人盡望鄉。

 

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết)

Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết,
Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương.
Bất tri hà xứ xuy lô quản,
Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương.

 

Dịch nghĩa

Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết
Ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương
Không biết tiếng sáo lau thổi ở nơi nào
Làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Cát in trước núi ngời như tuyết,
Trăng rọi bên thành trắng tựa sương.
Ai thổi sáo lau nghe văng vẳng,
Canh chầy chiến sĩ ngóng quê hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trước núi Hồi, cát dường tuyết phủ,
Bên thành Thụ, trăng ngỡ sương sa.
Sáo lau đâu đó nghe văng vẳng,
Đêm thâu chiến sĩ ngóng quê nhà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Trước núi cát in mầu tuyết trắng,
Ngoài thành trăng rọi tựa sương rơi.
Từ đâu tiếng địch lưng chừng nổi?
Một tối lòng quê thấy rối bời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Núi Hồi Nhạc cát dường tựa tuyết,
Thành Thụ Hàng ánh nguyệt như sương.
Sáo lau thổi biết từ phương?
Cả đêm lính chạnh lòng thương nhớ nhà!.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cát trước núi Hồi pha sắc tuyết
Trăng ngoài thành Thụ bạc màu sương
Ống lau đâu thổi nghe ai oán
Trằn trọc chinh nhân nhớ cố hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Núi trơ cát trắng tuyết pha
Thành xa heo hút trăng tà mờ sương
Sáo đâu ai oán canh trường
Chinh nhân thao thức hoài hương nát lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Trước Hồi Nhạc cát ngời như tuyết
Ngoài Thụ Hàng ánh nguyệt tựa sương
Sáo lau đâu vẳng canh trường
Ải xa, lính thú vấn vương nỗi nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cát trước non Hồi trắng tựa tuyết
Trăng ngoài thành Thụ loãng như sương
Từ đâu tiếng sáo lau cao vút
Lính thú thâu đêm ngóng cố hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Núi Hồi Nhạc cát ngời như tuyết
Thành Thụ Hàng trăng sáng tựa sương
Chẳng biết sáo lau đâu vẳng tới
Tình quê chiến sĩ dậy canh trường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cát như tuyết trắng non Hồi Nhạc
Thành Thụ Hàng trăng bạc tựa sương
Nơi đâu tiếng sáo rền vang
Chinh phu đều ngóng trông làng một đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối