夜上受降城聞笛(回樂峰前沙似雪)

回樂峰前沙似雪,
受降城外月如霜。
不知何處吹蘆管,
一夜征人盡望鄉。

 

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết)

Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết,
Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương.
Bất tri hà xứ xuy lô quản,
Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương.

 

Dịch nghĩa

Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết
Ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương
Không biết tiếng sáo lau thổi ở nơi nào
Làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Thành Hàng non Nhạc lân la
Cát in tuyết trắng, sương hoà trăng trong
Địch lau đâu đó lạ lùng
Xui người áo giáp đêm trông nỗi nhà


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trước cồn tuyết lẫn với sa
Ngoài thành bóng thỏ lại hoà với sương
Khúc ngùi ai lựa nên xoang
Một đêm mơ giấc hương quan mấy người


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]