23/07/2024 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết)
夜上受降城聞笛(回樂峰前沙似雪)

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 12:08

 

Nguyên tác

回樂峰前沙似雪,
受降城外月如霜。
不知何處吹蘆管,
一夜征人盡望鄉。

Phiên âm

Hồi Nhạc[1] phong tiền sa tự tuyết,
Thụ Hàng[2] thành ngoại nguyệt như sương.
Bất tri hà xứ xuy lô quản,
Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương.

Dịch nghĩa

Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết
Ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương
Không biết tiếng sáo lau thổi ở nơi nào
Làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Núi Hồi Nhạc cát dường tựa tuyết,
Thành Thụ Hàng ánh nguyệt như sương.
Sáo lau thổi biết từ phương?
Cả đêm lính chạnh lòng thương nhớ nhà!.
[1] Tên núi, nằm ở huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây.
[2] Tên thành, ở xứ Ô Thích Đặc Kỳ Bắc, thuộc Mông Cổ, do vua Hán Vũ Đế sai tướng quân Công Tôn Ngao đắp. Đến đời nhà Đường lại làm thêm ba Thụ Hàng thành là: Tây Thành ở Linh Châu, Đông Thành ở Thắng Châu và Trung Thành ở Sóc Châu. Cả ba thành đều ở bên ngoài sông Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết)