夜上受降城聞笛(回樂峰前沙似雪)

回樂峰前沙似雪,
受降城外月如霜。
不知何處吹蘆管,
一夜征人盡望鄉。

 

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết)

Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết,
Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương.
Bất tri hà xứ xuy lô quản,
Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương.

 

Dịch nghĩa

Trước núi Hồi Nhạc cát trắng như tuyết
Ngoài thành Thụ Hàng ánh trăng như sương
Không biết tiếng sáo lau thổi ở nơi nào
Làm một đêm nay tất cả các kẻ chinh nhân đều nhớ về quê nhà.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cát trước non Hồi trông tựa tuyết
Trăng ngoài thành Thụ ngó như sương
Ai hay sáo thổi nơi nào nhỉ
Đêm ấy người xa nhớ cố hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trước núi Hồi Nhạc cát tựa tuyết
Ngoài thành Thụ Hàng trăng như sương
Chẳng hay sáo sậy nơi nào thổi
Một tối chinh nhân thảy ngó làng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hồi Nhạc trước đồi cát tựa tuyết,
Bên ngoài thành Thụ nguyệt như sương.
Chẳng hay sáo địch từ đâu thổi,
Lữ khách đêm dài nhớ cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Lăng

Núi hồi cát trắng phau phau
Trăng ngoài thành Thụ bạc màu như sương
Sáo lau đâu thổi thê lương
Suốt đêm lính thú nhớ thương quê nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi Hồi-Nhạc, cát trông như tuyết,
Thụ-Hàng, thành ánh nguyệt như sương.
Nơi đâu tiếng sáo du dương,
Suốt đêm chiến sĩ quê hương hướng về...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Hồi Nhạc cát trắng tinh như tuyết
Thành Thụ Hàng trăng mờ ảo tựa sương
Tiếng sáo lau ai thổi giữa đêm trường
Làm đau quặn nhớ quê nơi viễn khách

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trước Hồi Nhạc cát trắng như tuyết
Ngoài Thọ Hàng ánh nguyệt như sương
Từ đâu tiếng sáo vấn vương
Đêm nghe người lính buồn thương nhớ nhà.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cát như tuyết trước non Hồi Nhạc
Trăng giống sương ngoài trấn Thụ Hàng
Chẳng biết sáo lau đâu chốn thổi
Suốt đêm viễn khách ngóng quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yesterday

Hồi Nhạc cát tràn tựa tuyết pha
Thụ Hàng trăng sáng chiếu sương sa
Vi vu sáo trổi từ đâu vẳng
Lắm kẻ chinh nhân lại nhớ nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồi Nhạc cát ngời in tuyết trắng
Thụ Hàng trăng sáng ánh như gương
Sáo lau vi vút nơi đâu nhỉ
Lính thú tròn đêm nhớ cố hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối