詠史詩-汴水

千里長河一旦開,
亡隋波浪九天來。
錦帆未落干戈起,
惆悵龍舟更不回。

 

Vịnh sử thi - Biện thuỷ

Thiên lý trường hà nhất đán khai,
Vong Tuỳ ba lãng cửu thiên lai.
Cẩm phàm vị lạc can qua khởi,
Trù trướng long chu cánh bất hồi.

 

Dịch nghĩa

Sông đào dài ngàn dặm, một sáng kia được khánh thành,
Sóng gió lật nhà Tuỳ cũng từ chín từng trời ập xuống.
Cánh buồm gấm chưa kịp hạ xuống, thì binh biến đã nổi,
Thương thay thuyền rồng không còn trở về kinh nữa.


Sông Biện là con sông đào do vua Tuỳ Dượng Đế cho đào để dẫn nước sông Hoàng hà vào thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam. Từ đây, dẫn nước chảy về phía tây nối vào sông Lạc tới Lạc Dương, đẫn nước chảy về hướng đông nam qua Hà Nam vào tỉnh An Huy nối vào sông Hoài tại huyện Tứ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông ngàn dặm khánh thành một sáng
Đâu ngờ ngày an táng nhà Tuỳ
Buồm chưa hạ, đế quyền suy
Thuyền rồng vô chủ khôn quy kinh thành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn dặm sông đào một sáng xong
Chín tầng sóng gió khiến Tuỳ vong
Can qua đã nổi buồm chưa hạ
Đâu nữa thuyền vua lại đế thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn dặm sông đào được khánh thành,
Lật Tuỳ sóng gió ập xuống nhanh.
Buồm chưa kịp hạ can qua dậy,
Đâu nữa thuyền rồng về đế kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời