汴河阻凍

千里長河初凍時,
玉珂瑤佩響參差。
浮生一似冰底水,
日夜東流人不知。

 

Biện hà trở đống

Thiên lý trường hà sơ đống thì,
Ngọc kha dao bội hưởng sâm si.
Phù sinh nhất tự băng để thuỷ,
Nhật dạ đông lưu nhân bất tri.

 

Dịch nghĩa

Lúc con sông dài ngàn dặm này mới đóng băng,
Có âm to nhỏ như tiếng ngọc kha và ngọc dao chạm nhau.
Kiếp người cũng như dòng nước dưới mặt sông đóng băng này,
Tối ngày chảy về hướng đông mà nào có ai hay?


Biện hà là con sông đào do Tuỳ Dượng Đế cho đào để dẫn nước sông Hoàng Hà vào thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam. Từ đây, nước dẫn chảy về phía tây, nối vào sông Lạc, tới Lạc Dương, chảy về hướng đông nam qua Hà Nam vào tỉnh An Huy, nối vào sông Hoài tại huyện Tứ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông ngàn dặm lúc băng mới đóng
Lách cách như ngọc vọng âm thanh
Cuộc đời như nước dưới băng
Ngày đêm xuôi chảy biết chăng hỡi người?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn dặm sông dài mới đóng băng
Lanh canh tiếng ngọc vọng thanh âm
Đời như nước dưới tầng băng ấy
Mãi miết về đông chảy chẳng dừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn dặm sông dài mới đóng băng,
Chạm nhau tiếng ngọc vọng âm thăng.
Kiếp người cũng tựa băng trên nước,
Luôn chảy về đông ai biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghìn dặm sông dài mới đóng băng
Ngọc kha ngọc bội tiếng vang vang
Kiếp phù sinh đáy băng dòng nước
Đông dẫn đêm ngày ai biết chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời