11/08/2022 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện hà trở đống
汴河阻凍

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 14:42

 

Nguyên tác

千里長河初凍時,
玉珂瑤佩響參差。
浮生一似冰底水,
日夜東流人不知。

Phiên âm

Thiên lý trường hà sơ đống thì,
Ngọc kha dao bội hưởng sâm si.
Phù sinh nhất tự băng để thuỷ,
Nhật dạ đông lưu nhân bất tri.

Dịch nghĩa

Lúc con sông dài ngàn dặm này mới đóng băng,
Có âm to nhỏ như tiếng ngọc kha và ngọc dao chạm nhau.
Kiếp người cũng như dòng nước dưới mặt sông đóng băng này,
Tối ngày chảy về hướng đông mà nào có ai hay?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông ngàn dặm lúc băng mới đóng
Lách cách như ngọc vọng âm thanh
Cuộc đời như nước dưới băng
Ngày đêm xuôi chảy biết chăng hỡi người?
Biện hà là con sông đào do Tuỳ Dượng Đế cho đào để dẫn nước sông Hoàng Hà vào thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam. Từ đây, nước dẫn chảy về phía tây, nối vào sông Lạc, tới Lạc Dương, chảy về hướng đông nam qua Hà Nam vào tỉnh An Huy, nối vào sông Hoài tại huyện Tứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Biện hà trở đống