少年行其一

新豐美酒斗十千,
咸陽遊俠多少年。
相逢意氣為君飲,
繫馬高樓垂柳邊。

 

Thiếu niên hành kỳ 1

Tân Phong mỹ tửu đẩu thập thiên,
Hàm Dương du hiệp đa thiếu niên.
Tương phùng ý khí vị quân ẩm,
Hệ mã cao lâu thuỳ liễu biên.

 

Dịch nghĩa

Rượu Tân Phong giá hàng chục ngàn tiền một đấu,
Trong số khách tới Hàm Dương có nhiều người trẻ tuổi.
Họ cùng chung ý khí tới uống mừng gặp gỡ,
Buôc ngựa vào thân hàng dương liễu rủ bên cao lầu.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tân Phong rượu quý mười ngàn đấu,
Du hiệp Hàm Dương khách trẻ trung.
Tương phùng hào khí cùng bạn uống,
Bên lầu bờ liễu ngựa buông cương.


Nguồn: "Vương Duy chân diện mục", tr. 21, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Rượu quý Tân Phong giá vạn đồng
Bao nhiêu khách trẻ dạo Hàm Dương
Một lòng không hẹn nghe mùi rượu
Buộc ngựa lên lầu quán liễu buông

32.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Tân Phong rượu quý mười nghìn đấu
Hiệp khách Hàm Dương họp mặt nhau
Hợp ý, vì ai mong cạn chén
Ngựa dừng xin buộc liễu bên cầu

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Phong

Tân Phong rượu quý đấu mười nghìn
Du hiệp Hàm Dương khách thiếu niên.
Ý hợp tương phùng cùng bạn uống
Lầu cao ngựa buộc liễu bên hiên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rượu quí Tân Phong đấu vạn tiền,
Hàm Dương du hiệp vị thành niên.
Tương phùng ý khí vì người uống,
Ngựa buộc lầu cao liễu rũ bên.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rượu ngọt Tân Phong vạn đấu thường,
Thiếu niên du hiệp đất Hàm Dương.
Tâm đầu ý hợp cùng nâng chén,
Liễu rủ bên lầu, ngựa buộc cương.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mười ngàn đấu rượu Tân Phong,
Hàm Dương, du hiệp trẻ trong chốn này.
Ý đồng, chén rượu cầm tay,
Liễu buông, buộc ngựa ở ngay cạnh lầu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tân Phong rượu quý vạn tiền
Hàm Dương du hiệp thiếu niên đa tài
Tâm đồng nâng chén vui say
Bên lầu liễu rủ buộc dây ngựa hồng

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu Tân Phong chục ngàn một đấu
Đến Hàm Dương nhiều cậu thiếu niên
Uống mừng hội ngộ cơ duyên
Hàng dương buộc ngựa kề bên cao lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Rượu quý Tân Phong đẩu vạn tiền
Hàm Dương du khách tuổi hoa niên
Gặp nhau hứng chí mời nhau uống
Buộc ngựa lầu cao liễu rũ hiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối