少年行其三

一身能擘兩雕弧,
虜騎千重祇似無。
偏坐金鞍調白羽,
紛紛射殺五單于。

 

Thiếu niên hành kỳ 3

Nhất thân năng phách lưỡng điêu hồ,
Lỗ kỵ thiên trùng kỳ tự vô.
Thiên toạ kim yên điêu bạch vũ,
Phân phân xạ sát ngũ Thiền Vu.

 

Dịch nghĩa

Một mình có thể giương hai cây cung cứng,
Trước cả ngàn kỵ binh địch coi như chỗ không người.
Ngồi nghiêng trên yên ngựa bắn tên đuôi trắng thiện nghệ,
Đã bắn chết năm chúa Thiền Vu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có thể giương hai cây cung cứng
Địch ngàn quân như chốn không người
Ngồi nghiêng trên ngựa bắn chơi
Năm Thiền Vu chết giữa nơi sa trường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một mình có thể bắn hai cung
Địch kỵ ngàn tên cũng bỏ không
Trên ngựa nghiêng mình buông mấy phát
Thiền Vu năm mạng thế là xong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình giương hai cây cung,
Trước ngàn quân địch coi không có người.
Ngồi nghiêng trên ngựa bắn chơi,
Thiền Vu năm chúa chết tươi sa trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Một mình giương cả hai cung cứng
Ngựa địch nghìn trùng coi tựa không
Yên ngựa ngồi nghiêng tên trắng ngắm
Tơi bời bắn chết năm quân Hung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời