少年行其三

弓背霞明劍照霜,
秋風走馬出咸陽。
未收天子河湟地,
不擬回頭望故鄉。

 

Thiếu niên hành kỳ 3

Cung bối hà minh kiếm chiếu sương,
Thu phong tẩu mã xuất Hàm Dương.
Vị thu thiên tử Hà, Hoàng địa,
Bất nghĩ hồi đầu vọng cố hương.

 

Dịch nghĩa

Cung kiếm lấp lánh trong sương khói,
Phi ngựa khỏi Hàm Dương trong gió thu lạnh.
Nếu chưa lấy lại được lưu vực hai sông cho đức vua,
Thì chẳng nghĩ gì tới việc quay đầu nhìn về quê cũ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ráng đỏ cung, kiếm ngời sương chiếu
Gió xanh thu, ngựa réo Hàm Dương
Vì vua quyết đoạt chiến trường
Thề không được sẽ, cố hương không về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cung ngời ráng đỏ kiếm đẫm sương,
Gió xuân, phi ngựa rời Hàm Dương.
Hà Hoàng chưa báo ơn thiên tử,
Chẳng quay đầu lại trông cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ráng sáng cung đeo, kiếm ánh sương,
Gió thu phóng ngựa xuất Hàm Dương.
Cũng vì thiên tử Hoàng Hà lấy,
Chẳng nghĩ hồi đầu ngóng cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung kiếm sáng ngời trong sương khói
Gió thu phi ngựa khỏi thành Hàm
Chưa thu Hoàng địa giang san
Quyết không quay cổ nhìn làng quê xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấp lánh kiếm cung trong khói sương,
Gió thu phi ngựa khỏi Hàm Dương.
Nếu chưa lấy được Hoàng, Hà đất
Thì chẳng quay đầu nhìn cố hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời