02/10/2022 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 3
少年行其三

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/11/2006 19:33

 

Nguyên tác

弓背霞明劍照霜,
秋風走馬出咸陽。
未收天子河湟地,
不擬回頭望故鄉。

Phiên âm

Cung bối hà minh kiếm chiếu sương,
Thu phong tẩu mã xuất Hàm Dương.
Vị thu thiên tử Hà, Hoàng[1] địa,
Bất nghĩ hồi đầu vọng cố hương.

Dịch nghĩa

Cung kiếm lấp lánh trong sương khói,
Phi ngựa khỏi Hàm Dương trong gió thu lạnh.
Nếu chưa lấy lại được lưu vực hai sông cho đức vua,
Thì chẳng nghĩ gì tới việc quay đầu nhìn về quê cũ.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ráng đỏ cung, kiếm ngời sương chiếu
Gió xanh thu, ngựa réo Hàm Dương
Vì vua quyết đoạt chiến trường
Thề không được sẽ, cố hương không về.
[1] Hai sông Hoàng Hà và Hoàng Thuỷ ở biên giới phía tây bắc Trung Quốc. Giặc Thổ Phồn thường hay xâm chiếm lưu vực của hai sông này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Thiếu niên hành kỳ 3