少年行其二

出身仕漢羽林郎,
初隨驃騎戰漁陽。
孰知不向邊庭苦,
縱死猶聞俠骨香。

 

Thiếu niên hành kỳ 2

Xuất thân sĩ hán vũ lâm lang,
Sơ tuỳ phiêu kỵ chiến Ngư Dương.
Thục tri bất hướng biên đình khổ,
Túng tử do văn hiệp cốt hương.

 

Dịch nghĩa

Vốn là quan chức trong đội ngự lâm bảo vệ nhà vua,
Lần đầu theo chủ tướng ra trận ở Ngư Dương.
Ai chả biết nơi biên địa rất gian khổ,
Nhưng dẫu có chết cũng còn tiếng thơm anh hùng.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vốn là quan ngự lâm cung cấm
Nay theo quân ra trận Ngư Dương
Chẳng e gian khổ sa trường
Dẫu chết còn để thơm hương anh hùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vốn lính ngự lâm giữ đế thành
Theo quân phiêu kỵ đánh Ngư Dương
Há đâu chẳng biết biên đình khổ
Dẫu chết còn lưu lại tiếng thơm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn lính trong đội ngự lâm,
Lần đầu theo tướng quân cầm Ngư Dương.
Ai biết biên địa đoạn trường,
Dẫu chết cũng được tiếc thương anh hùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời