10/08/2022 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 1
少年行其一

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2007 02:16

 

Nguyên tác

新豐美酒斗十千,
咸陽遊俠多少年。
相逢意氣為君飲,
繫馬高樓垂柳邊。

Phiên âm

Tân Phong[1] mỹ tửu đẩu thập thiên,
Hàm Dương[2] du hiệp đa thiếu niên.
Tương phùng ý khí vị quân ẩm,
Hệ mã cao lâu thuỳ liễu biên.

Dịch nghĩa

Rượu Tân Phong giá hàng chục ngàn tiền một đấu,
Trong số khách tới Hàm Dương có nhiều người trẻ tuổi.
Họ cùng chung ý khí tới uống mừng gặp gỡ,
Buôc ngựa vào thân hàng dương liễu rủ bên cao lầu.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tân Phong rượu quý mười ngàn đấu,
Du hiệp Hàm Dương khách trẻ trung.
Tương phùng hào khí cùng bạn uống,
Bên lầu bờ liễu ngựa buông cương.
Nguồn: "Vương Duy chân diện mục", tr. 21, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
[1] Nơi cất rượu ngon nổi tiếng, vị trí nay ở phía tây huyện Lâm Chương, tỉnh Thiểm Tây.
[2] Xưa kinh đô nước Tần thời Chiên Quốc lập tại đây, nhưng đã bị Hạng Vũ thiêu huỷ khi lật đổ nhà Tần. Nay là thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thiếu niên hành kỳ 1