送朱大入秦

遊人五陵去,
寶劍值千金。
分手脫相贈,
平生一片心。

 

Tống Chu Đại nhập Tần

Du nhân Ngũ Lăng khứ,
Bảo kiếm trị thiên kim.
Phân thủ đoái tương tặng,
Bình sinh nhất phiến tâm.

 

Dịch nghĩa

Ông sắp qua vùng Ngũ Lăng,
Bảo kiếm trị giá cả ngàn vàng.
Lúc chia tay xin cởi tặng ông,
Gọi là chút lòng thành.


Chu Đại thân thế không rõ.

Một số sách chép tác giả bài này là Mạnh Hạo Nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngũ Lăng du khách biệt
Kiếm báu ngàn vàng này
Chia tay cởi gươm tặng
Chút lòng một đời đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tối Ngũ Lăng rong ruổi
Nghìn vàng bảo kiếm đây
Chia tay xin cởi tặng
Với cả tấm lòng này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngũ Lăng du khách đến,
Bảo kiếm nghìn vàng ròng.
Xa biệt cởi trao tặng,
Bình sinh một tấm lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lãng tử Ngũ Lăng cất bước,
Nghìn vàng kiếm quí khó trao.
Giây phút chia tay cởi tặng,
Trọn đời một tấm lòng nhau !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Người đi đến tận Ngũ Lăng,
Nghìn vàng há đổi được chăng kiếm này.
Chia tay, cởi tặng nhau ngay,
Tấm lòng quý mến xưa nay chẳng dời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghe tin sắp đến Ngũ Lăng
Này thanh kiếm báu nghìn vàng quý thay
Tặng người khi lúc chia tay
Tấm lòng xin tỏ cho nhau mới là

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được tin ông Ngũ Lăng sắp quá
Bảo kiếm này trị giá ngàn vàng
Chia tay cởi tặng ông mang
Gọi là một chút lòng thành quý nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vũ Lăng du khách dời chân
Một thanh kiếm báu ngàn vàng kém đâu
Cởi ra tặng lúc chia tay
Gởi lòng tri kỷ cho người tri âm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông sắp qua vùng Ngũ Lăng,
Bảo kiếm trị giá cả trăm ngàn vàng.
Chia tay ông xin tặng sang,
Gọi là một chút còn mang lòng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Lăng du khách đã rời lâu,
Kiếm báu ngàn vàng chẳng kém đâu.
Chia biệt cởi gươm đem tặng bạn,
Gọi là một chút lòng thành sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối