18/04/2024 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Chu Đại nhập Tần
送朱大入秦

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2008 03:09

 

Nguyên tác

遊人五陵去,
寶劍值千金。
分手脫相贈,
平生一片心。

Phiên âm

Du nhân Ngũ Lăng[1] khứ,
Bảo kiếm trị thiên kim.
Phân thủ đoái tương tặng,
Bình sinh nhất phiến tâm.

Dịch nghĩa

Ông sắp qua vùng Ngũ Lăng,
Bảo kiếm trị giá cả ngàn vàng.
Lúc chia tay xin cởi tặng ông,
Gọi là chút lòng thành.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngũ Lăng du khách biệt
Kiếm báu ngàn vàng này
Chia tay cởi gươm tặng
Chút lòng một đời đây
Chu Đại thân thế không rõ.

Một số sách chép tác giả bài này là Mạnh Hạo Nhiên.

[1] Ban đầu để chỉ vùng đất bên ngoài kinh thành Trường An, có mộ của năm vua triều Hán. Về sau, vương tôn quý tộc kéo đến lập nghiệp rất đông, tạo ra một vùng trú phú và danh giá, vị trí nay thuộc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Chu Đại nhập Tần