即事

天為衾枕地為氈,
日月同窗對我眠。
夜深不敢長伸足,
止恐山河社稷顛。

 

Tức sự

Thiên vi khâm chẩm, địa vi chiên,
Nhật nguyệt đồng song đối ngã miên.
Dạ thâm bất cảm trường thân túc,
Chỉ khủng sơn hà xã tắc điên.

 

Dịch nghĩa

Trời làm chăn gối, đất làm đệm,
Chung một cửa sổ, mặt trời mặt trăng nhìn ta ngủ.
Đêm khuya chẳng dám duỗi thẳng chân,
Chỉ sợ núi sông xã tắc nghiêng đổ.


Theo Công dư tiệp ký 公餘捷記 của Vũ Phương Đề 武芳瑅 thì lúc nhỏ Lý Công Uẩn hay nghịch, một hôm bị thầy phạt, trói bắt nằm dưới đất, đêm khuya muỗi đốt không ngủ được. Chú tiểu liền tức cảnh ngâm bài thơ này.

Tuy nhiên, Hoa Bằng trên tạp chí Tri tân đã tỏ ý nghi ngờ tính xác thực của bài thơ này. Theo sách Anh liệt truyện (không rõ tác giả) của Trung Quốc, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lúc còn nghèo phải nương nhờ chùa Hoàng Giác, được vị trưởng lão chùa yêu quý nên bị các sư trong chùa ghen ghét. Sau khi trưởng lão mất, Chu thường bị đạo hữu đối xử tàn tệ. Một hôm họ đóng cửa không cho vào ngủ, ông ngẩng nhìn sông Ngân, móc ngọc nhẹ rơi, liền tức cảm ngâm bài tuyệt cú (xem ở mục tác giả Chu Nguyên Chương), nội dung rất gần với bài này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trời làm màn gối, đất làm chiên
Nhật nguyệt cùng ta một giấc yên
Đêm khuya chẳng dám dang chân duỗi
Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.62
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trời làm chăn gối đất làm chiên
Nhật nguyệt ru ta giấc ngủ tiên
Đêm thâu không dám dài chân duỗi
Vì sợ sơn hà xã tắc nghiêng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trời-tấm màn nhung, đất-chiếu hoa
Đất trời canh trọn giấc cho ta
Đêm khuya chẳng dám chòi chân duỗi
Chỉ sợ làm nghiêng ngả nước nhà

Đất Văn Lang
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời làm màn gối đất làm chăn
Nhật nguyệt cùng ta giấc ngủ nồng
Khuya khoắt dám đâu chân duỗi thẳng
E làm nghiêng ngửa cả non sông

44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời màn gối, đất làm chăn,
Cùng ta nhật nguyệt giấc vàng ngủ an,
Đêm khuya chẳng dám dang chân,
Chỉ e xã tắc sơn hà ngả nghiêng.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời là màn gối, đất làm chăn,
Nhật nguyệt cùng ta giấc mộng vàng,
Khuya khoắt dám đâu chân duỗi đạp,
Non sông xã tắc sợ nghiêng tràn.

23.00
Trả lời