送朱大入秦

遊人五陵去,
寶劍值千金。
分手脫相贈,
平生一片心。

 

Tống Chu Đại nhập Tần

Du nhân Ngũ Lăng khứ,
Bảo kiếm trị thiên kim.
Phân thủ đoái tương tặng,
Bình sinh nhất phiến tâm.

 

Dịch nghĩa

Ông sắp qua vùng Ngũ Lăng,
Bảo kiếm trị giá cả ngàn vàng.
Lúc chia tay xin cởi tặng ông,
Gọi là chút lòng thành.


Chu Đại thân thế không rõ.

Một số sách chép tác giả bài này là Mạnh Hạo Nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngũ Lăng du khách đã rời,
Kiếm báu ngàn vàng trên đời không ai.
Cởi gươm tặng bạn chia tay
Đây là một chút lòng ngay chân thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Ngũ Lăng tiễn bác lên đường,
Thanh gươm giá đáng nghìn vàng tiếc đâu.
Chia tay vội lấy tặng nhau,
Lòng son một tấm bấy lâu giãi bày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người đi tới đất Ngũ Lăng
Đây thanh bảo kiếm nghìn vàng sánh ngang
Chia tay cởi kiếm tặng anh
Kiếp này chỉ có lòng thành mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]