自君之出矣其二

自君之出矣,
不復理殘機。
思君如滿月,
夜夜減清輝。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2

Tự quân chi xuất hĩ,
Bất phục lý tàn ky (cơ).
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm thanh huy.

 

Dịch nghĩa

Từ buổi chàng ra đi,
Thiếp không buồn sửa cái khung cửi bị hỏng.
Thiếp nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy kia,
Cứ đêm đêm lại giảm dần ánh sáng trong lành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Từ ngày anh đi vắng
Cửi canh cứ biếng tay
Trăng đong đầy nỗi nhớ
Hằng đêm dáng hao gầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Nhâm

Từ buổi anh đi vắng cửa nhà
Cửi canh dang dở chỉ vào ra
Ánh trăng em giót đong đầy nhớ
Thao thức mỗi đêm sắc nhạt nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Từ ngày chàng bước ra đi,
Không còn mó đến khung kia bấy chầy.
Nhớ chàng như bóng trăng đầy,
Đêm đêm ánh sáng vì ai bớt dần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Từ khi chàng vắng bóng,
Khung cửi bỏ không đây.
Nhớ chàng tròn bóng nguyệt,
Mỗi tối một hao gầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Từ ngày chàng bước chân đi,
Chiếc khung cửi cũ chẳng khi nào nhòm.
Nhớ chàng, như mặt trăng tròn,
Đêm đêm gầy bớt, héo hon úa vàng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Từ ngày chàng bước chân đi,
Chiếc khung cửi cũ chẳng khi nào nhòm.
Nhớ chàng, như mảnh trăng tròn,
Đêm đêm gầy bớt, héo hon úa vàng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ buổi chàng ra đi
Cửi hư không buồn sửa
Nhớ chàng như trăng tỏ
Đêm đêm thêm vẻ gầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thế là từ lúc chàng đi
Chiếc khung cửi hỏng chẳng hề sửa chi
Nhớ chàng như mặt trăng đầy
Sáng trong giảm bớt hao gầy đêm đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Từ lúc chàng đi rồi
Chẳng sửa khung cửi tồi
Nhớ chàng như trăng tròn
Đêm đêm kém sáng soi


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ buổi chàng bước ra đi
Thiếp không buồn ngó chút gì cửi canh,
Nhớ chàng như nguyệt tròn vành,
Cứ đêm đêm giảm dần nhanh sáng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối