自君之出矣其二

自君之出矣,
不復理殘機。
思君如滿月,
夜夜減清輝。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2

Tự quân chi xuất hĩ,
Bất phục lý tàn ky (cơ).
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm thanh huy.

 

Dịch nghĩa

Từ buổi chàng ra đi,
Thiếp không buồn sửa cái khung cửi bị hỏng.
Thiếp nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy kia,
Cứ đêm đêm lại giảm dần ánh sáng trong lành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng ra đi việc nước
Thiếp không còn ngồi trước thoi khung
Nhớ chàng mặt thiếp như trăng
Mỗi đêm mỗi giảm vè hồng sáng tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng xa em
Khung cửi em không xem
Trăng tròn như nỗi nhớ
Mỗi đêm mỗi tối thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thế là từ lúc chàng đi
Chiếc khung cửi hỏng chẳng hề sửa chi
Nhớ chàng như mặt trăng đầy
Sáng trong giảm bớt hao gầy đêm đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Từ khi chàng cách biệt
Canh cửi thiếp không màng
Nỗi nhớ tràn trăng tỏ
Mỗi đêm mỗi úa vàng

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Từ khi anh cách biệt
Cửi hỏng không người thay
Nhớ anh vàng ánh nguyệt
Mỗi tối một hao gầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai âm Hán Việt

夜夜減清輝。Dạ dạ giảm quang huy.
Thanh huy mới đúng chứ không phải quang huy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Từ lúc chàng đi vắng,
Khung thoi chẳng ngó ngàng.
Thiếp tựa trăng rằm sáng,
Đêm đêm mỏn ánh vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Nguyên Ngần

Anh đi độ ấy xa nhà
Khung cửi ọp ẹp ai mà mó tay
Nhớ anh tựa mảnh trăng đầy
Đêm đêm phai nhạt, sụt gầy nét hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]