自君之出矣其二

自君之出矣,
不復理殘機。
思君如滿月,
夜夜減清輝。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2

Tự quân chi xuất hĩ,
Bất phục lý tàn ky (cơ).
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm quang huy.

 

Dịch nghĩa

Từ buổi chàng ra đi
Thiếp không buồn sửa cái khung cửi bị hỏng
Thiếp nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy kia
Cứ đêm đêm lại giảm dần ánh sáng

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ buổi chàng bước ra đi
Thiếp không buồn ngó chút gì cửi canh,
Nhớ chàng như trăng tròn vành,
Cứ đêm đêm giảm dần nhanh sáng trời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng ra đi việc nước
Thiếp không còn ngồi trước thoi khung
Nhớ chàng mặt thiếp như trăng
Mỗi đêm mỗi giảm vè hồng sáng tươi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng xa em
Khung cửi em không xem
Trăng tròn như nỗi nhớ
Mỗi đêm mỗi tối thêm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thế là từ lúc chàng đi
Chiếc khung cửi hỏng chẳng hề sửa chi
Nhớ chàng như mặt trăng đầy
Sáng trong giảm bớt hao gầy đêm đêm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]