26/05/2024 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2
自君之出矣其二

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2006 19:22

 

Nguyên tác

自君之出矣,
不復理殘機。
思君如滿月,
夜夜減清輝。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hĩ,
Bất phục lý tàn ky (cơ).
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm thanh huy.

Dịch nghĩa

Từ buổi chàng ra đi,
Thiếp không buồn sửa cái khung cửi bị hỏng.
Thiếp nhớ chàng như vầng trăng tròn đầy kia,
Cứ đêm đêm lại giảm dần ánh sáng trong lành.

Bản dịch của (Không rõ)

Từ chàng đi bữa ấy
Khung cửi chẳng mó tay
Nhớ chàng như trăng tỏ
Đêm đêm vầng sáng gầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2