一剪梅-別愁

紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,
月滿西樓。

花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除。
才下眉頭,
卻上心頭。

 

Nhất tiễn mai - Biệt sầu

Hồng ngẫu hương tàn, ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thướng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh, thuỷ tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ.
Tài há my đầu,
Khước thướng tâm đầu.

 

Dịch nghĩa

Sen hồng tàn hương, đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu
Khẽ trút bỏ áo the
Một mình lên thuyền
Từ trong mây có ai gửi bức thư gấm tới?
Bầy nhạn bay về
Trăng tràn đầy lầu tây

Hoa tự phiêu dạt, nước cứ chảy mãi
Vì một thứ tình si
Khiến người hai chốn buồn lặng
Nỗi lòng này không có cách nào giải khuây được
Vừa mới tới mày ngài
Đã dâng lên trong lòng


Dị An kết hôn với Triệu Minh Thành chưa được bao lâu thì chồng bà lên đường công cán ở xa. Bài từ này làm trong hoàn cảnh đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống lan châu
Trong mây ai gửi lá thư qua
Lúc nhạn bay về
Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.29
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của tieu_bang @www.vietkiem.com

Ngó sen hạt ngọc nhạt hồng
Màu thu man mát hương nồng dần phai
Đưa tay vén nhé áo dài
Bước lên thuyền sóng nào ai sát kề
Nhìn mây ngũ sắc trời tê
Mà mong thư cẩm gửi về nơi đâu
Sang canh lúc nhạn quay đầu

Trăng vàng cũng ngập Tây lầu tương tư
Nhớ nhung một mối tâm thu
Kết thành sầu nhớ hai bờ nghĩ suy
Tình tràn lên ướt bờ mi
Làm sao ngăn được lấy gì làm khuây
Giật mình khẽ nhíu đôi mày
Bao nhiêu giữ lại nơi này trong tim...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
114.82
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Sen tàn chiếu đẫm hơi thu,
Vén xiêm, lên chiếc cô chu một mình.
Mong chờ thư tự mây xanh,
Nhạn về là lúa trăng thanh đầy lầu.

Hoa rơi rụng, nước chảy mau,
Tương tư một mối đeo sầu đôi nơi.
Tình này chẳng thể khuây nguôi,
Vừa nơi khóe mắt đã nơi đáy lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
94.22
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chiếu lạnh hơi thu sen thắm tàn.
Nhẹ cởi xiêm là,
Bước lên thuyền lan,
Ấy ai chữ gấm gửi tờ mây?
Hàng nhạn bay về,
Trăng lầu xế ngang,

Dòng nước vô tình hoa lạt hương.
Một giống tương tư,
Đôi ngả sầu vương.
Tình kia muốn dứt vẫn đa mang.
Vừa chớm mày ngài,
Đã lọt gan vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Đóng góp thêm

Cho mình góp ý một số điểm nhỏ, so sánh với một số bản khác mình thấy:

-簟: điệm - tấm đệm
Theo mình hiểu, ngó sen hồng phai hương là cuối hạ đầu thu, cho nên nói "Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu"

-才不眉頭: mình nghĩ "tài há (hạ) mi đầu" đúng hơn là "bất" (đối với "Hựu thướng tâm đầu" ở dưới)

Chia sẻ vài ý kiến chủ quan
Thân.

Trúc biên hồ
Doanh doanh lục
Đa hỷ lạc
Báo bình an
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhất Tiễn Mai - Lý Thanh Chiếu

Bạn Doanh Doanh Lục.

- Điệm : tấm chiếu . thì đúng rồi.
- Tài hạ mi đầu . Khước thượng tâm đầu. Thì mới đúng.

Người đàn bà nhận được thư nhạn của chồng. Khi đọc xong thì 2 tay (đang cầm thư) hạ xuống. Chính vì thế mà các dòng chữ (cũng có thể nói là bức thư) nó chuyển động theo tay mà xuống dưới tầm mắt. "Tài hạ mi đầu" là : Vừa mới xuống khỏi bờ mi. Ý nói bức thư vừa hạ xuống. Thì ...

"Khước thượng tâm đầu" : Nhưng nỗi niềm (mà ở đây là nỗi tương tư nhớ chồng)lại trào dâng lên trong lòng.

Túm lại : Thư chồng vừa rời khỏi mắt . Nỗi niềm lại trào dâng.

Link tham khảo : http://www.youtube.com/wa...ch?v=pTWAugh6A_Q&NR=1

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Chiếu lạnh hơi thu sen đỏ tàn;
Nhẹ cởi áo là;
Riêng xuống thuyền lan.
Bức gấm từng mây ai gửi sang?
Bữa nhạn bay về,
Gác nhỏ trăng tràn.

Hoa tự phiêu linh, nước tự xuôi,
Một giống tương tư.
Buồn tủi đôi nơi.
Cách chi tình ấy giúp nguôi ngoai?
Vừa khỏi mi này,
Đã nặng tim này.

tửu tận tình do tại
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Đức Mạnh

Giọt thu đượm cánh sen tàn
Áo xiêm buông nhẹ, thuyền lan một mình
Trong mây ai gởi chút tình
Nhạn đem ánh nguyệt soi hình tây lâu
Hoa trôi dòng nước chảy mau
Tương tư một mối, ưu sầu đôi nơi
Lòng này sao kể cho vơi
Rưng rưng mi lệ, tơi bời tâm can.

74.57
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Chiều lạnh hơi thu, sen thắm tàn
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống thuyền lan
Trong mây ai gửi gắm tờ thư
Lúc nhạn bay về
Nguyệt rọi lầu tây

Nước chảy vô tình hoa lạt hương
Một mối tương tư
Hai chốn sầu vương
Tình kia muốn dứt vẫn đa mang
Vừa chớm mày ngài
Đã lọt gan vàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Sen hồng hương úa, chiếu thu lạnh.
Nhẹ cởi xiêm y,
Lủi thủi lên thuyền.
Trong mây ai gửi hàng thư gấm?
Nhạn giăng bay về,
Trăng đầy lầu tây.

Hoa tự tơi bời, nước tự trôi.
Một giống tương tư,
Hai đường sầu muộn.
Tình này không cách đổi thay,
Vừa rớt cuối mày,
Tim đã dâng nghẹn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối