Dưới đây là các bài dịch của Quách Đức Mạnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhất tiễn mai - Biệt sầu (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Quách Đức Mạnh

Giọt thu đượm cánh sen tàn
Áo xiêm buông nhẹ, thuyền lan một mình
Trong mây ai gởi chút tình
Nhạn đem ánh nguyệt soi hình tây lâu
Hoa trôi dòng nước chảy mau
Tương tư một mối, ưu sầu đôi nơi
Lòng này sao kể cho vơi
Rưng rưng mi lệ, tơi bời tâm can.

Ảnh đại diện

Tương tư (Vương Duy): Bản dịch của Quách Đức Mạnh

Phương nam hồng đậu lên xanh
Ngày xuân nẩy nở bao cành đẹp thay
Ai ơi hãy hái đầy tay
Sắc ấy tươi đỏ, tình này tương tư.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]