Chiếu hoa lành lạnh hơi thu
Cánh sen hồng thắm nay chừ nhạt phai
Cởi ra chiếc áo lụa dài
Một mình lên chiếc thuyền lan, một mình
Nhạn về, trao bức thư tình
Lầu tây đẹp ánh trăng thanh diệu huyền.

Hoa theo dòng nước phiêu linh
Tương tư một gốc, sầu tình đôi nơi.
Tình này, không cách nào nguôi
Vì khi em nghĩ đến chàng
Niềm thương, nỗi nhớ dâng tràn con tim...