21/05/2024 21:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất tiễn mai - Biệt sầu
一剪梅-別愁

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:54

 

Nguyên tác

紅藕香殘玉簟秋,
輕解羅裳,
獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,
月滿西樓。

花自飄零水自流,
一種相思,
兩處閑愁。
此情無計可消除。
才下眉頭,
卻上心頭。

Phiên âm

Hồng ngẫu[1] hương tàn, ngọc điệm thu,
Khinh giải la thường,
Độc thướng lan chu.
Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?
Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh, thuỷ tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.
Thử tình vô kế khả tiêu trừ.
Tài há my đầu,
Khước[2] thướng tâm đầu.

Dịch nghĩa

Sen hồng tàn hương, đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu
Khẽ trút bỏ áo the
Một mình lên thuyền
Từ trong mây có ai gửi bức thư gấm tới?
Bầy nhạn bay về
Trăng tràn đầy lầu tây

Hoa tự phiêu dạt, nước cứ chảy mãi
Vì một thứ tình si
Khiến người hai chốn buồn lặng
Nỗi lòng này không có cách nào giải khuây được
Vừa mới tới mày ngài
Đã dâng lên trong lòng

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Sen đỏ hương tàn ngọc điện thu
Nhẹ cởi xiêm là
Bước xuống lan châu
Trong mây ai gửi lá thư qua
Lúc nhạn bay về
Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau
Dị An kết hôn với Triệu Minh Thành chưa được bao lâu thì chồng bà lên đường công cán ở xa. Bài từ này làm trong hoàn cảnh đó.

[1] Tên gọi khác của sen hồng.
[2] Có bản chép là “hựu” 又.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Nhất tiễn mai - Biệt sầu