Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 10/07/2005 01:24 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/04/2006 17:22 bởi Vanachi
Vương Thực Phủ 王實甫 đời Nguyên, tác giả của Tây sương ký.