越中覽古

越王勾踐破吳歸。
義士還鄉盡錦衣。
宮女如花滿春殿。
只今惟有鷓鴣飛。

 

Việt trung lãm cổ

Việt vương Câu Tiễn phá Ngô quy,
Chiến sĩ hoàn gia tận cẩm y.
Cung nữ như hoa mãn xuân điện,
Chỉ kim duy hữu giá cô phi.

 

Dịch nghĩa

Khi Việt Vương Câu Tiễn đánh tan quân nước Ngô trở về
Các nghĩa sĩ đều được về nhà vinh hiển mặc áo gấm
Cung nữ đẹp như hoa đầy trong điện xuân
Giờ đây chỉ có chim cút bay


(Năm 726)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn @www.hoasontrang.us

Diệt Ngô, quân Việt kéo về
Ba quân tướng sĩ hả hê gấm bào
Xuân cung mỹ nữ xôn xao
Mà nay chỉ thấy chim sầu chơi vơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vua Việt phá Ngô, khải hoàn ca,
Chinh phu áo gấm thảy về nhà.
Cung nữ mặt hoa đầy cung điện,
Mà nay chỉ thấy lũ đa đa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Việt vương Câu Tiễn diệt Ngô xong,
Gấm vóc vơ theo lính thoả lòng.
Cung nữ như hoa đầy xuân điện;
Nay còn bìm bịp lại bay rông!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

鷓鴣: chá cô hay giá cô?

鷓鴣: chá cô. Còn gọi là gà gô, chim đa đa, bìm bịp..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phá Ngô, Việt Tiễn lại về đây,
Chiến sĩ hoàn gia áo gấm thay.
Cung nữ như hoa đầy xuân điện,
Mà nay chỉ có giá cô bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Diệt Ngô, Câu Tiễn lui về trào,
Nghĩa sĩ hồi hương mặc gấm bào.
Điện ngọc xuân đầy cung nữ đẹp,
Nay sao bìm bịp lượn bay rào !?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Phá Ngô, vua Việt trở về
Gấm hoa ban thưởng đề huề ba quân
Bao nàng cung nữ sắc xuân
Mà nay chỉ thấy bần thần cánh chim.

Xa trông bốn cõi mênh mông
Chí trai cùng với non sông hẹn hò.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Phá Ngô vua Việt khải hoàn
Chinh phu áo gấm vẻ vang về nhà
Điện xuân cung nữ như hoa
Giờ đây chỉ có bầy gà rừng bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Việt Câu Tiễn đánh Ngô về,
Quan quân khắp mặt cẩm y lại nhà.
Đền xuân cung nữ như hoa,
Đến nay chỉ thấy đa đa bay cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Bình Ngô, Câu Tiễn trở về,
Ba quân rực rỡ gầm huê đầy mình.
Cung xuân đầy bóng mỹ nhân,
Mà nay chỉ thấy bóng hình chim đa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối