Dưới đây là các bài dịch của Hoa Sơn @www.hoasontrang.us. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phù Phong hào sĩ ca (Lý Bạch): Bản dịch của Hoa Sơn @www.hoasontrang.us

Tháng ba cát Hồ bay khắp chốn
Thành Lạc Dương kẻ oán người than
Thiên Tân nước chảy ba lần
Máu loang sông đỏ, hoang tàn thây ma!
Ta cưỡi ngựa về Ngô, đông hướng
Mây giăng mờ khuất rặng thông xanh
Đường đi muôn dặm gập ghềnh
Mặt trời mọc sớm trên cành quạ kêu
Kìa dương liễu, ngô đồng, giếng ngọc
Hào sĩ Phong đáng bậc thanh cao
Kỳ nhân thiên hạ phú hào
Ý tình duyên hợp, núi cao cũng dời
Phàm làm việc không cần thế lực
Họp bạn hiền đãi thức ăn ngon
Rượu đào ngữi tận hương thơm
Hát Ngô, múa Triệu, Lăng, Xuân, Nguyên, Thường
Lòng anh đó ngút ngàn đáy vực
Giữa sảnh đường lắm bậc hiền nhân
Ba ngàn kẻ sĩ tín thân
Ngày sau khó trả, núi ơn khó đền
Vỗ trường kiếm vì anh mà hát
Rượu anh mời thi nhạc ngâm vang
Xich Tùng chưa nhận Trương Lương
Bên cầu đã có Thạch Hoàng hiểu ta.

Ảnh đại diện

Việt trung lãm cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Hoa Sơn @www.hoasontrang.us

Diệt Ngô, quân Việt kéo về
Ba quân tướng sĩ hả hê gấm bào
Xuân cung mỹ nữ xôn xao
Mà nay chỉ thấy chim sầu chơi vơi.

Ảnh đại diện

Lư sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu (Lý Bạch): Bản dịch của Hoa Sơn @www.hoasontrang.us

Ta vốn kẻ điên cuồng nước Sở
Vổ kiếm ca cười cả Khổng Khâu
Sớm từ lầu Hạc rời mau
Chống cây gậy biếc sáng màu ngọc xanh
Non Ngũ Nhạc xa xôi nào quản
Cả một đời thanh thản núi non
Lư Sơn Nam Đẩu chập chờn
"Bình phong cửu điệp" mây ngàn gấm thêu
Mây lững thững in soi đáy nước
Mặt hồ thu óng mượt sáng xanh
Non cao một dãy hoàng thành
Cầu treo lơ lững bến tình sông Ngân
Ngọn Bộc Bố Hương Lư tương vọng
Vách cheo leo gió lộng đỉnh cao
Cầu vòng buổi sớm bảy màu
Chim bay chẳng vượt trời Ngô muôn trùng
Trèo lên đỉnh Lư Sơn nhìn lại
Nước đại giang trôi mãi không về
Mây vàng muôn dặm sơn khê
Sóng cuồng chín nẻo bốn bề tuyết tan.
Ta thích thú hứng thời cảm tác
Viết cho đời khúc hát Lư sơn
Cảnh nhàn Thạch Kính tịnh tâm
Tạ Linh lối cũ xanh trùm rêu phong
Ngày sương sớm linh đơn tiên luyện
Vận ngũ hành tâm chuyển vô vi
Thoáng xa ngọc nữ nhu mì
Đón Lư ẩn sĩ viếng trời Thái Thanh.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]