Dưới đây là các bài dịch của Tiếng đàn bên suối. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đông dạ văn trùng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Côn trùng rả rích gợi thu buồn
Nỗi sầu nan giải, chẳng ngừng tuôn
Tuổi già còn ngại ngùng chi nữa
Trẻ trung nghe sẽ bạc đầu luôn.

Ảnh đại diện

Đông chí túc Dương Mai quán (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Trăng mười một tô điểm đêm dài
Ngoài ba ngàn dặm thoáng bóng ai
Dương Mai quán, một mình cô quạnh
Gối giường lạnh lẽo, bệnh dằng dai.

Ảnh đại diện

Kết miệt tử (Lý Bạch): Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Yên Nam một đấng anh hùng
Trúc dùng chứa độc, cá dùng giấu dao
Mệnh vua, ơn nặng biết bao
Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao sá gì.

Ảnh đại diện

Việt trung lãm cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Phá Ngô, vua Việt trở về
Gấm hoa ban thưởng đề huề ba quân
Bao nàng cung nữ sắc xuân
Mà nay chỉ thấy bần thần cánh chim.

Ảnh đại diện

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2 (Vi Trang): Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Trời xa chua xót cảnh tha phương
Lại hướng trời xa biệt bạn đường
Lữ quán quạnh hiu vầng trăng tỏ
Tỉnh ra khăn đẫm lệ sầu thương.

Ảnh đại diện

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 1 (Vi Trang): Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Tiễn bạn cùng lên chốn tửu lầu
Ngất ngưởng trận cười với men sâu
Khi hoa đã rụng đầy trong mắt
Thẳng bước đường quê chẳng ngoảnh đầu.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]