01/12/2021 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt trung lãm cổ
越中覽古

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:53

 

Nguyên tác

越王勾踐破吳歸。
義士還鄉盡錦衣。
宮女如花滿春殿。
只今惟有鷓鴣飛。

Phiên âm

Việt vương Câu Tiễn phá Ngô quy,
Chiến sĩ hoàn gia tận cẩm y.
Cung nữ như hoa mãn xuân điện,
Chỉ kim duy hữu giá cô phi.

Dịch nghĩa

Khi Việt Vương Câu Tiễn đánh tan quân nước Ngô trở về
Các nghĩa sĩ đều được về nhà vinh hiển mặc áo gấm
Cung nữ đẹp như hoa đầy trong điện xuân
Giờ đây chỉ có chim cút bay

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Việt vương Câu Tiễn diệt Ngô xong,
Gấm vóc vơ theo lính thoả lòng.
Cung nữ như hoa đầy xuân điện;
Nay còn bìm bịp lại bay rông!
(Năm 726)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Việt trung lãm cổ