64.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
161 bài thơ, 1 bài dịch
Tạo ngày 28/09/2007 20:52 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/09/2007 06:04 bởi Vanachi
Hồ Đắc Duy là bác sĩ chuyên bệnh nam khoa, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài nghề bác sĩ, ông thường nghiên cứu về lịch sử, văn hoá và làm thơ.

 

Đại Việt sử thi

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3

Quyển 4

Quyển 5

Quyển 6

Quyển 7

Quyển 8

Quyển 9

Quyển 10

Quyển 11

Quyển 12

Quyển 13

Quyển 14

Quyển 15

Quyển 16

Quyển 17

Quyển 18

Quyển 19

Quyển 20

Quyển 21

Quyển 22

Quyển 23

Quyển 24

Quyển 25

Quyển 26

Quyển 27

Quyển 28

Quyển 29

Quyển 30

Thơ dịch tác giả khác