15.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 19/03/2015 17:33

Vua Bảo Đại lên thay Khải Định
Lập Hội đồng phụ chính điều hành
Từ nay coi sóc triều đình
Để cho Vĩnh Thuỵ học hành cho xong

Trong ý đồ vô cùng nham hiểm
Đưa sang Tây để biến hoàng thân
Ăn chơi, hủ hoá lâu dần
Trở thành quen thói mất lần khả năng

Triều đình Huế nay nhường mất hẳn
Chẳng khác nào một cỗ máy xay
Chạy theo ngân sách của Tây
Vua quan được Pháp từng ngày trả lương

Viện cơ mật khi bàn việc nước
Đều phải lo gởi trước cho Tây
Bởi rằng chúng buộc từ nay
Nhất động nhất cử báo ngay toàn quyền

Các thành viên Hội đồng cơ mật
Vị chủ tịch người Pháp chính tông
Mặc dù nghị luận bàn chung
Nhưng quyền quyết định cuối cùng do Tây

Những đổi thay khắp trên thế giới
Là những điều thúc hối dân ta
Tin tức báo chí từ xa
Giao thông liên lạc xem ra khá nhiều

Biết nhìn theo văn minh thế giới
Nước quanh ta tiến bộ không ngừng
Còn mình thì kín như bưng
Vì Tây kiểm duyệt canh chừng thường xuyên

Nước nhược tiểu về nguyên một phía
Đồng một lòng cương quyết vùng lên
Xướng khai chủ thuyết dân quyền
Đấu tranh cách mạng tăng thêm tinh thần

Toàn thế giới dần dần phân hoá
Hình thành ra các khối liên minh
Đế quốc Anh, Pháp giật mình
Tại sao thuộc địa đấu tranh dân quyền?