Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:25

Ở Đàng Ngoài Trịnh Sâm nguyên soái
Được tiến phong lên nối ngôi vương
Đổi ngay triều nội kỷ cương
Không theo pháp cũ triều đường khi xưa

Chúa Trịnh Sâm thay vua quyết đoán
Đã một lần làm tướng xuất quân
Đã từng chiếm lấy Phú Xuân
Đuổi quân chúa Nguyễn Phúc Thuần vào Nam

Lê Quý Đôn một người tài lực (1752)
Để lại đời "Tiểu lục kiến văn"
"Lê triều thông sử" trăm trang
Một nhà bác học thuộc hàng quán quân

Đất Hải Dương có Lê Hữu Trác (1724)
Là một người uyên bác y khoa
"Y tông tâm lĩnh" viết ra
Vệ sinh yêu quyết thật là ích dân

Làng Đan Loan có Phạm Đình Hổ (1768)
Chuyên tâm vào nghiên cứu điển văn
"Vũ trung tuỳ bút", "Tang thương"
"An Nam chí lược" trăm trang để đời

Từ Tân Dậu (1741) kéo dài cho tới
Năm Đinh Hợi (1767) cả ở hai miền
Có nhiều sự kiện khó quên
Khoát mất, Thuần thế, Trịnh Sâm đang ngoài