Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 21:58

Nguyễn Phúc Tần lên ngôi phủ chúa
Lảnh việc quân vào tuổi ba mươi
Cầm cân nảy mực trong tay
Chăm coi chính sự đêm ngày lo toan

Ở Đàng Ngoài thuyền buôn các nước
Đưa chiếu thư xin được giao thương
Công ty Đông Ấn Hà Lan
Mở ra thương điếm ở gần Hưng Yên

Người Hà Lan mở thêm Phố Hiến
Ở Hải Hưng làm điễm bán buôn
Thương thuyền tấp nập trên đường
Ma Cao - Ấn Độ chở hàng đem sang

Các lái buôn là người Nhật, Pháp
Bồ Đào Nha muốn cập lên bờ
Thanh Trì, Kẻ Chợ dành cho
Làm nơi thuê mướn lưu cư tạm thời (1662)

Năm Canh Dần (1650) Đàng Ngoài thi hội
Đỗ kỳ này chỉ có tám người
Thế Hiền tiến sĩ giáp khôi
Trịnh Cao, Văn Lễ sáu người xuất thân

Cuối Tân Mão (1651) Đàng Trong mở cửa
Nước Hà Lan cử sứ giả sang
Vertegen xin giao thương
Phúc Tần đồng ý cho bàn hiệp thương

Một hiệp ước được vương ký kết
Với Hà Lan trong việc bang giao
Faifô thương điếm dồi dào
Lại cho miễn thuế hàng vào nước ta

Năm Ất Mùi (1655) vừa qua tháng tám
Nguyễn điều binh đi đánh Trịnh quân
Trịnh Lương túng thế lùi dần
Bắc Hà, Nghĩa Liệt dậm chân đợi ngày

Cho viện binh vua sai Trịnh Tạc
Đem đại quân cùng các thân vương
Điểm binh hạ lệnh lên đường
Phúc Tần được báo vội vàng dời binh

Quân Trịnh - Nguyễn giao tranh liên tục (1652-1662)
Cuộc chiến này tàn khốc dã man
Khi thì đột phá phương Nam
Khi thì Bắc phạt tan hoang ruộng vườn