Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 18/03/2015 09:58

Năm Giáp Tuất ký vào Hoà ước (1874)
Hăm hai điều định được như sau:
Đặt chức lãnh sự ra vào
Ưu tiên thương mãi ngoại giao nước ngoài

Nguyễn Văn Tường khâm sai chánh sứ
Được triều đình cắt cử nghị thương
Còn Krant đại diện Tây Dương (1874)
Buộc ta cắt đất để nhường cho Tây

Từ Giáp Tuất (1874) tới nay năm Ngọ (1882)
Pháp và ta đã tỏ bình yên
Sứ thần trao đổi hai miền
Khâm sứ Philastre giữ quyền ngoại giao (1876)

Ông Philastre mặc dầu người Pháp
Nhưng lại thích học tập Hán văn
Biết ông hiện tại đang cần
Vua sai thầy cử dạy giùm ông ta

Việc giao hảo giữa ta và Pháp
Đã trở nên hoà hợp nhiều hơn
Vấn đề trao đổi ngoại thương
Được đem bàn bạc luận cương rõ ràng

Việc truyền đạo có phần cởi mở
Giáo sĩ nay giúp đỡ khá nhiều
Để dân thoát cảnh đói nghèo (1868)
Văn Điền mật tấu mấy điều yên dân

Chính phủ Pháp tặng tuần dương hạm (1876)
Cùng khí tài súng đạn cho ta
Vua sai tham tá đi qua
Nhận về năm chiếc tuần tra dọc bờ

Năm Mậu Dần (1878) cấp cho Hà Nội
Trăm khẩu súng quà gởi của Tây
Để cho hai nước từ đây
Giử niềm hoà khí lâu dài hai bên

Bộ "Ngự chế" có thêm mấy quyển
Vịnh sử Nam những chuyện xa xưa (1877)
Luật hình vua lại truyền đưa
Gởi cho khâm sứ làm quà của ta

Vua sai qua xã giao thăm viếng (1881)
Một tháng hay hai tháng một lần
Có khi tại cửa Ngọ Môn
Giao hoà yến tiệc đãi đằng sứ Tây

Nguyễn Thành Ý được sai đi Pháp (1877)
Đấu xảo đưa các loại thổ nghi
Lấy thêm đồ đệ đem đi (1879)
Toulouse ở lại học nghề động cơ

Lại chọn người tuyển cho sang Pháp (1879)
Sang nước Anh quan sát xứ người (1870, 1881)
Mua tàu của Đức năm rồi (1872)
Bang giao với Ý, tiếp người phương Tây (1879)