15.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 21:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 17/03/2015 21:53

Nguyễn Phúc Lan thay cha kế vị
Con Kính Điển là mẹ của vương
Một người dũng lược am tường
Mấy lần chận đứng xâm lăng Đàng Ngoài

Coi phủ chúa trên mười năm lẻ
Đến Mậu Tý (1648) tạ thế khi đang
Trên thuyền qua phá Tam Giang
Một cơn đột quỵ làm vương từ trần

Năm Quý Mùi (1643) tướng quân Trịnh Tạc
Lĩnh đại binh đến Bắc sông Gianh
Bất ngờ đánh úp thật nhanh
Tấn công Nhật Lệ chiếm thành giữ dân

Người Hà Lan giúp ngầm Trịnh Tráng
Ba chiến thuyền dàn sẵn ngoài khơi
Đàng Trong trinh sát đã hay
Lập ra kế hoạch đợi ngày phản công