15.00
59 bài thơ
Tạo ngày 10/02/2006 10:32 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 21/08/2010 22:29 bởi Vanachi
Lệ Thanh thi tập gồm những bài thơ Đường luật do tác giả viết ra trong thời kỳ còn học Trường Pellerin ở Huế và đăng rải rác trên các báo dưới các bút danh Phong Trần, Lệ Thanh, Hàn Mặc Tử, sau được tác giả tập hợp lại vào một tập bản thảo nhưng chưa từng được xuất bản lúc sinh thời. Tuy nhiên, có một số bài đã được tác giả chọn lọc và đăng trong tập Gái quê.


DẪN

“...Hàn Mặc Tử học làm thơ Đường từ lúc còn học lớp ba trường thị xã Quảng Ngãi, ở trọ tại nhà dì dượng tôi năm mới mười ba tuổi.

Cô em con dì, Tôn Đức kể lại:
- Mỗi lần vào bàn học buổi tối, anh thường lẩm bẩm những tiếng nghe rất kỳ lạ: bằng, bằng, trắc trắc... Đến nay đọc thơ anh, mới biết là anh học niêm luật thơ Đường (thất ngôn bát cú).

Lệ Thanh thi tập gồm nhiều thơ Đường, phần lớn thể th…