Ta thích đứng lặng trên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào...
Của hai luồng gió đang vương vấn,
Mà tiếng lòng ta cũng rạt rào...

Ta thích ngồi mơ dưới gốc đa,
Chờ người năm ngoái có đi qua,
Yêu thương níu lại rồi tình tự,
Tiếng lá vèo bay ta ngỡ là...

Ta thích len vào trong đám lau,
Núp chờ trăng xuống để quàng nhau
Giả đò êm ái như năm ngoái,
Gió lại, ta ngờ nàng tới sau...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012