24.50
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: vọng phu (25)

Đăng bởi tducchau vào 20/08/2010 09:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tducchau vào 20/08/2010 09:18

Tháng ngày bao quản tấm lòng son
Dầu dãi phong ba núi một hòn
Giữ ngọc gìn vàng chai mặt mẹ
Chờ mây đợi gió cúng mình con
Thề tơ tóc cũ, hồn đâu mất
Hẹn nước non xưa, xác hãy còn
Ví biết tình duyên ra thế ấy
Hoá làm tinh vệ khỏi thon von


Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995