Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quang Vũ (177 bài)
- Nguyễn Duy (254 bài)
- Đồng Đức Bốn (66 bài)
- Y Phương (49 bài)
- Nguyễn Đức Mậu (206 bài)
Tạo ngày 05/03/2024 22:37 bởi tôn tiền tử
Hồ Hồng Trâm sinh năm 1948 tại Nghệ Tĩnh, từng học Trường Viết văn Nguyễn Du khoá III (1986-1989).