16/01/2021 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi Vọng Phu

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tducchau vào 20/08/2010 09:07

 

Tháng ngày bao quản tấm lòng son
Dầu dãi phong ba núi một hòn
Giữ ngọc gìn vàng chai mặt mẹ
Chờ mây đợi gió cúng mình con
Thề tơ tóc cũ, hồn đâu mất
Hẹn nước non xưa, xác hãy còn
Ví biết tình duyên ra thế ấy
Hoá làm tinh vệ[1] khỏi thon von
Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995
[1] Tương truyền con gái vua Viêm Đế (Thần Nông) vượt biển Đông không may bị sóng đánh chìm chết đuối, hồn mang mối căm hờn, hoá thành chim tinh vệ, hằng ngày ngậm gỗ và đá ở núi Tây đem ra lấp biển Đông cho cạn để trả hờn chết đuối vì sóng biển. Trong văn chương, điển tích này thường được dùng để chỉ mối căm hờn hay điều tức giận dữ dội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Núi Vọng Phu