74.71
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 13:16, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/08/2010 22:46

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoà đàn sẵn có dế bên tường.


Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, có thể đọc theo sáu cách:
1. Ðọc xuôi
2. Ðọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược

Nguồn: Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

"Tam sao Thất bản"...

Hoa cười, nguyệt gọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm sợ vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yếu ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên tường


Thế là, bản của mình và của Vanachi lại "khác" nhau một tí rồi !?! Ở câu 1, bản mình có thêm dấu phết "," sau chữ "cười" - bỏ qua! kế đến là "rọi" và "gọi" - bỏ qua! Câu 2: chà, bạn sai chính tả ở chữ "buồm" rồi, phải là "buồn" mà; tiếp là  chữ "nỗi", bản của mình là "sợ" - Không có gì lớn! Bỏ qua ... Nhưng tới câu 8 thì "căng căng" à nha! Không thể là "Hoa", phải là "Hoà" cơ, chắc là một lỗi chính tả nữa thôi!?! Tới chữ "đường" hay "tường"..? Chịu! Bạn tự xử vậy...

Hi hi!... Lâu quá mới lại trở vô Thivien, có gì thất lễ, mong mọi người bỏ qua nha!

Trân trọng.


Nguồn: Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994.
Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dị biệt

Cháu sửa lại một số chỗ sai, còn vài chỗ khác tạm để tồn nghi :D

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời