Em bỏ công lao tự thuở giờ,
Chăn tằm mong kén chút duyên tơ,
Cứ ngày hai buổi em đi hái
Mớ lá dâu về xắt nhỏ, to...

Hái dâu em nghĩ lúc làm dâu,
In trí bà gia độc ác sao...
Vì thế em không còn muốn nữa
Lấy chồng cực lắm phải chơi đâu!...


Nguồn: Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012