24.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tducchau vào 21/08/2010 09:49

Trời đất vô cùng bến ở đâu
Một vùng hoa cỏ giống như nhau
Giếng vàng lá rụng khô khan nước
Hòn đá rêu phong lợt lạt màu
Hồn quỷ về kêu, cây thảm thiết
Bóng trăng đi mất, gió lao xao
Ai ngờ trong đám dân quê ấy
Có kẻ gian phi mới ló đầu


Bài này tác giả làm khi ở Sài Gòn vừa về gặp lại các bạn cũ, có vài nhận xét.

Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995